ID AICRANE Whatsapp
ID Whatsapp: +8618569983373
AICRNE Wechat
ID WeChat: +8618569983373

  Đề xuất hoặc Khiếu nại

  Chúng tôi rất tiếc vì bạn đã đến trang này. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để phục vụ bạn tốt hơn. Vui lòng để lại gợi ý hoặc khiếu nại của bạn cho Aicrane. Tiếng nói của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao thời gian của bạn và muốn đảm bảo rằng cuối cùng chúng tôi có thể đáp ứng kỳ vọng của bạn.

  Bạn đã mua sản phẩm từ Aicrane chưa?

  Không

  Bạn đã mua sản phẩm nào?

  Bạn đang quan tâm đến sản phẩm nào?

  Bạn muốn đề xuất điều gì?

  Bạn mong đợi loại giải pháp nào?

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

  Cảm ơn vì sự hợp tác của bạn.
  Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại hoặc đề xuất của bạn!