ID AICRANE Whatsapp
ID Whatsapp: +8618569983373
AICRNE Wechat
ID WeChat: +8618569983373
lắp đặt kết cấu lưới thép ở Somalia

Lắp đặt cấu trúc lưới thép Hangar ở Somalia

Gần đây, cấu trúc lưới thép Aicrane đã được lắp đặt ở Somalia cho khách hàng và cấu trúc thép sẽ được sử dụng làm nhà chứa máy bay. Kích thước của kết cấu thép nhà chứa máy bay là 60m x 66m x 25m, và kết cấu thép được trang bị ngói thép một lớp màu xanh da trời và bảng điều khiển ánh sáng như … Tìm hiểu thêm