ID AICRANE Whatsapp
ID Whatsapp: +8618569983373
AICRNE Wechat
ID WeChat: +8618569983373
cần cẩu trụ cột cho Uzbekistan

Cần cẩu trục gắn trụ Aicrane cho Uzbekistan

Một trong những khách hàng hợp tác của chúng tôi ở Uzbekistan đã gửi cho chúng tôi phản hồi tích cực về việc sử dụng cần cẩu trục gắn trên trụ của chúng tôi. Khách hàng đã mua bốn bộ cần cẩu loại gắn trụ 2 tấn từ công ty chúng tôi và ông cho biết các cần trục này hoạt động đáng tin cậy và hiệu quả trong xưởng của mình. Bốn cần trục 2 tấn này chủ yếu được sử dụng… Tìm hiểu thêm

cần cẩu do khách hàng lắp đặt

Cần trục treo tường được lắp đặt và sử dụng ở New Zealand

Một trong những khách hàng của chúng tôi từ New Zealand đã mua hai bộ cần trục và gần đây đã gửi cho chúng tôi phản hồi về việc lắp đặt và sử dụng cần trục treo tường trong xưởng của họ, họ cho biết hai cần trục này rất dễ lắp đặt và vận hành, đồng thời hoạt động đáng tin cậy và hiệu quả. Cần trục cần cẩu họ mua là hàng bán chạy của chúng tôi… Tìm hiểu thêm